Sobre l’eLC

Per què un eLearn Center?

L’eLearn Center impulsa l’evolució del model educatiu des de la innovació en l’aprenentatge. Recentment s’ha anomenat com a directora a la professora Sílvia Sivera en substitució d’en Lluís Pastor.

Un equip de 27 persones –docents, pedagogues, tecnòlogues, tècniques– treballa des de l’ eLearn Center per millorar l’experiència d’aprenentatge dels estudiants. Se centren a donar servei al professorat, assessorant-lo en l’anàlisi i redisseny d’assignatures i programes, i recollint les seves necessitats i idees per a l’evolució del model educatiu. També ajuden a conceptualitzar i desplegar projectes d’innovació docent, proporcionant espais d’experimentació per a proves pilot, i s’orienten a l’exploració i anàlisi de les dades d’aprenentatge (learning analytics) per ajudar a la presa de decisions. A més a més, fan d’observatori per transferir les darreres tendències del panorama de l’aprenentatge en línia i ajuden a la formació interna i externa sobre e-learning.

Visita el web de l’ eLC