Els «E-portafolis» i Folio de la UOC dins les Bones pràctiques de l’ACUP

Un nou model tecnopedagògic per a la publicació en obert creat per Quelic Berga i Toni Bertran de l’eLearn Center de la UOC

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) dins la seva finalitat principal de sumar esforços de les universitats públiques catalanes per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts pel bé de la millora del sistema universitari, conjuntament amb la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, duen a terme el recull de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes dins les categories Metodologies Innovadores, Avaluació, TIC i Espais de formació fora de l’aula.

Els «E-portafolis» i l’escriptori virtual Folio han estat escollits dins de la categoria TIC de 2020, on s’identifiquen experiències relacionades amb eines i aplicacions i amb la formació en línia, les quals permeten avançar en nous enfocaments amb solucions tecnològiques senzilles d’incorporar a la docència. 

Vídeo explicatiu del projecte folio del web de l’ACUP

Característiques de Folio

Inspirat en el potencial dels e-portafolis i dels espais personals de publicació, com les xarxes socials, els escriptoris virtuals o els blogs personals, s’ha creat un model tecnopedagògic que permet l’elaboració de continguts i la divulgació tutoritzada dels coneixements i de les competències adquirits al llarg del procés d’aprenentatge. 

Folio és un model de capacitació i empoderament de la comunitat que, mitjançant una plataforma de publicació de codi obert, pot connectar amb qualsevol sistema de gestió de l’aprenentatge per generar, arxivar o divulgar coneixement als diversos actors socials.

El seu objectiu és donar resposta a aquestes noves necessitats, amb èmfasi en tres aspectes:

  • Avaluar competències i evidències d’aprenentatge.
  • Empoderar l’estudiant amb plataformes de publicació obertes, lliures i de qualitat.
  • Crear una xarxa acadèmica i social de coneixement amb tutorització de les institucions acadèmiques.

Actualment la majoria dels estudiants del Grau en Disseny i Creació Digitals i del Grau en Arts utilitzen una pàgina personal sota el domini folio.uoc.edu. La plataforma, que fa servir de base WordPress, disposa de connectors propis que els permeten facilitats com ara:

– Tenir un espai personal. 

– Escollir amb quin tipus de permís es publica.

– Vincular continguts amb activitats docents.

– Crear automàticament àgores, seguint la metàfora d’espai expositiu a dins de l’aula.

– Vehicular debats i comentaris, tant als «folios» com a les àgores.

– Presentar continguts al registre d’avaluació i rebre’n retorn.

– Crear progressivament el portafolis acadèmic i professional.

Trobareu tota la informació relacionada amb el projecte dins el següent enllaç de l’ACUP.

eLC Editorial department on Twitter
eLC Editorial department
The eLearn Center drives the evolution of the UOC educational model through innovation in learning