La Reina Roja 2.0. Cap. 2. Universitats en línia a Espanya: tres models

La nostra societat és cada vegada més exigent i tenir una formació acreditada és cada vegada més necessari per accedir a un lloc de treball. En l’actualitat, les oportunitats per accedir a l’educació son variades i ofereixen opcions a persones que, d’una altra manera, a causa de la seva situació personal, no podrien seguir una formació reglada ni aconseguir una titulació. Les institucions d’educació superior que ofereixen formació a distància permeten gestionar el propi temps, compaginar vida personal, familiar i laboral i formar-se en més d’una disciplina a la vegada, si així es desitja. Es una opció que ajuda a reduir costos en el cas de les persones que no tenen una opció en el lloc on resideixen i evita que hagin de traslladar-se. Permet aconseguir una titulació sense importar l’edat de l’estudiant i sobretot, i molt important avui dia, la formació al llarg de la vida o Lifelong Learning, per a la preparació en noves habilitats. Lluís Pastor ha entrevistat tres de les universitats en línia més importants de l’Estat espanyol.

A la primera entrevista Jesús G. Boticario, Vicerrector de digitalització i innovació de la UNED explica com aquesta va néixer per donar cobertura a l’educació a moltes persones que no tenien accés a la universitat. El seu model ha anat virant de l’antic model a distància a un modelo en línia que es complementa amb la difusió audiovisual i editorial. Té un marcat caràcter social i es troba en un moment de canvi on les plataformes en línia, pròpies i externes, ofereixen solucions a les necessitats i exigències tant d’aprenentatge com d’avaluació. Les tècniques massives d’ús de dades estan revolucionant, junt amb el seu nou gestor de continguts, la manera d’entendre l’aprenentatge a la UNED.

Jesús G Boticario (UNED): “La UNED va néixer en un moment, el 1972, en què hi havia molt poques referències al món en ensenyament a distància i no hi havia internet”.

Rubén González Crespo, Vicerrector d’Ordenació Acadèmica i Professorat d’UNIR narra com la seva institució treballa molt l’experiència d’aprenentatge, centrada sobretot en el perfil d’estudiant de més de 35 anys. La gran quantitat de PAS (Personal d’Administració i Serveis) amb els que treballen permet que el treball del professor se centri en la docència, correcció i feedback, complementant-se amb el treball dels seus tutors. Comparteixen amb la UNED l’ús de múltiples plataformes per satisfer diferents necessitats de la institució i ho compaginen amb la potenciació de l’experiència mòbil i els laboratoris virtuals. A la seva idiosincràsia resideixen la combinació d’experiències sincronitzades i asíncrones.

Rubén González Crespo (UNIR): “La nostra visió d’universitat seria arribar a ser una de les universitats més importants en l’entorn online de parla hispana, en l’àmbit global”. 

Per últim, i per primera vegada dins del projecte La Reina Roja, parlarem de la UOC. Carles Sigalés Conde, Vicerrector de Docència i Aprenentatge relata com neix la UOC com a primera universitat online per a estudiantes que, en moltes ocasions, tenen estudis previs i coneixen bé les seves necessitats d’aprenentatge. L’estudiant té una posició activa i treballa sobre reptes, aprenent les habilitats que trobarà al món laboral. El pla docent articula el seu aprenentatge junt amb l’acompanyament dels professors i el grup. El professorat, la tecnologia i l’ eLearn Center, la unitat de desenvolupament del model d’aprenentatge i la innovació, articulen l’engranatge de l’evolució del model educatiu.

Carles Sigalés (UOC): “La UOC no és online només en la seva activitat formativa, ho és en tots els seus serveis, des de la matrícula fins la recepció del títol”. 

blog_elc on Twitter
blog_elc
The eLC is the team of experts that the UOC has to facilitate applied research in e-learning, promote innovation in this field and transmit the value of e-learning as a fundamental element of the University's identity, both inside and outside the institution.