La Reina Roja 2.0. Cap. 2. Universitats en línia a Espanya: tres models

La nostra societat és cada vegada més exigent i tenir una formació acreditada és cada vegada més necessari per accedir a un lloc de treball. En l’actualitat, les oportunitats per accedir a l’educació son variades i ofereixen opcions a persones que, d’una altra manera, a causa de la seva situació personal, no podrien seguir una formació reglada ni aconseguir una titulació. Les institucions d’educació superior que ofereixen formació a distància permeten gestionar el propi temps, compaginar vida personal, familiar i laboral i formar-se en més d’una disciplina a la vegada, si així es desitja. Es una opció que ajuda a reduir costos en el cas de les persones que no tenen una opció en el lloc on resideixen i evita que hagin de traslladar-se. Permet aconseguir una titulació sense importar l’edat de l’estudiant i sobretot, i molt important avui dia, la formació al llarg de la vida o Lifelong Learning, per a la preparació en noves habilitats. Lluís Pastor ha entrevistat tres de les universitats en línia més importants de l’Estat espanyol.

A la primera entrevista Jesús G. Boticario, Vicerrector de digitalització i innovació de la UNED explica com aquesta va néixer per donar cobertura a l’educació a moltes persones que no tenien accés a la universitat. El seu model ha anat virant de l’antic model a distància a un modelo en línia que es complementa amb la difusió audiovisual i editorial. Té un marcat caràcter social i es troba en un moment de canvi on les plataformes en línia, pròpies i externes, ofereixen solucions a les necessitats i exigències tant d’aprenentatge com d’avaluació. Les tècniques massives d’ús de dades estan revolucionant, junt amb el seu nou gestor de continguts, la manera d’entendre l’aprenentatge a la UNED.

Jesús G Boticario (UNED): “La UNED va néixer en un moment, el 1972, en què hi havia molt poques referències al món en ensenyament a distància i no hi havia internet”.

Rubén González Crespo, Vicerrector d’Ordenació Acadèmica i Professorat d’UNIR narra com la seva institució treballa molt l’experiència d’aprenentatge, centrada sobretot en el perfil d’estudiant de més de 35 anys. La gran quantitat de PAS (Personal d’Administració i Serveis) amb els que treballen permet que el treball del professor se centri en la docència, correcció i feedback, complementant-se amb el treball dels seus tutors. Comparteixen amb la UNED l’ús de múltiples plataformes per satisfer diferents necessitats de la institució i ho compaginen amb la potenciació de l’experiència mòbil i els laboratoris virtuals. A la seva idiosincràsia resideixen la combinació d’experiències sincronitzades i asíncrones.

Rubén González Crespo (UNIR): “La nostra visió d’universitat seria arribar a ser una de les universitats més importants en l’entorn online de parla hispana, en l’àmbit global”. 

Per últim, i per primera vegada dins del projecte La Reina Roja, parlarem de la UOC. Carles Sigalés Conde, Vicerrector de Docència i Aprenentatge relata com neix la UOC com a primera universitat online per a estudiantes que, en moltes ocasions, tenen estudis previs i coneixen bé les seves necessitats d’aprenentatge. L’estudiant té una posició activa i treballa sobre reptes, aprenent les habilitats que trobarà al món laboral. El pla docent articula el seu aprenentatge junt amb l’acompanyament dels professors i el grup. El professorat, la tecnologia i l’ eLearn Center, la unitat de desenvolupament del model d’aprenentatge i la innovació, articulen l’engranatge de l’evolució del model educatiu.

Carles Sigalés (UOC): “La UOC no és online només en la seva activitat formativa, ho és en tots els seus serveis, des de la matrícula fins la recepció del títol”. 

eLC Editorial department on Twitter
eLC Editorial department
The eLearn Center drives the evolution of the UOC educational model through innovation in learning

3 thoughts on “La Reina Roja 2.0. Cap. 2. Universitats en línia a Espanya: tres models”

  1. Pingback: hydroxychloroquine cost per dose

  2. Pingback: recommended dose for hydroxychloroquine

  3. Pingback: dose of hydroxychloroquine for malarial

Comments are closed.