L’eLearn Center present a les jornades de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U)

Per Cristina Girona i Marta Merino

Els dies 22 i 23 de novembre, com a membres de l’equip de Processos d’Aprenentatge de l’eLearn Center, vam assistir a les jornades de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) que portaven per títol «Salir del armario: de la invisibilidad al reconocimiento de la buena docencia universitaria» i que es van celebrar a Jaén.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per mitjà de l’eLearn Center, és sòcia d’aquesta xarxa des de l’any passat. La xarxa forma part de The International Consortium for Educational Development (ICED), que engloba alhora altres xarxes de prop de trenta països del món. Durant les jornades també va tenir lloc l’assemblea de socis de RED-U.

Les jornades van abordar el reconeixement de la docència i com es poden establir mecanismes que permetin impulsar i visibilitzar les bones pràctiques i, al mateix temps, generar un canvi en l’àmbit institucional per a equilibrar docència i recerca. Revertir aquesta realitat té a veure amb la cultura acadèmica predominant, amb la manca de models educatius institucionals i amb les polítiques universitàries i de qualitat existents. Experts i conferenciants van fer aportacions al voltant d’aquest tema des de perspectives diferents. Alguns dels aspectes que s’hi van debatre són la necessitat d’actuar amb criteris acadèmics (també) en la docència amb la proposta de la Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), la definició de projectes i models educatius de referència a les universitats, l’establiment de mecanismes que afavoreixin el treball col·laboratiu entre docents i l’intercanvi de coneixement i experiències i l’impuls de sistemes d’avaluació de la docència o de projectes orientats a generar un canvi en la cultura docent.

De la mateixa manera, el tema abordat va tenir nivells d’anàlisi diferents en funció dels agents implicats:

Polítiques estatals: des del Ministeri d’Educació i Ciència s’estan establint taules de treball per a revisar l’estatut del personal docent i investigador, fer un ordenament dels ensenyaments universitaris oficials i promoure la internacionalització de la universitat espanyola.

– Agències de qualitat: cal revisar si els programes engegats com a garantia de la capacitació i les competències del professorat (Docentia) realment permeten complir els seus objectius.

Universitats: han de determinar quins mecanismes existents permeten incidir en la qualitat de la docència, quines noves iniciatives o projectes cal posar en marxa i quin és el lideratge necessari per a portar a terme aquests canvis.

Professorat: caldria fugir de visions simplistes del que significa exercir la docència i incorporar-hi mètodes que permetin la reflexió acadèmica sobre la mateixa docència.

Les jornades també van servir com a punt de trobada dels membres que participem en la definició d’un marc de desenvolupament professional docent del professorat universitari que impulsa la RED-U. L’objectiu final és construir un marc de referència consensuat que serveixi per a establir una visió compartida del que significa ser «un bon professor» o «una bona professora». Aquesta visió ha de ser la base dels sistemes de formació i avaluació del professorat que s’estableixin a les universitats.

Participar en aquest fòrum, juntament amb el programa Margalida Comas en l’àmbit català, ens dona el marc per a definir el programa de formació del professorat per a la docència a la UOC, millorar-lo i fer-lo confluir amb les necessitats existents també fora de la universitat.

 

 

Cristina Girona on Twitter
Cristina Girona
e-learning designer in Higher Education; specialist in digital education and teacher training. Member of the eLearn Center Learning Processes team. Postgraduate in Audiovisual Communication applied to the training by Universitat Pompeu Fabra. Degree in Education Sciences by the Universitat de Barcelona. I have been working at the UOC since 1998 and I am a specialist in training design. I have been a teacher at the university in face-to-face and online modalities in the field of digital education. I have trained teaching teams in Catalan, Spanish and and other countries universities, and have participated in consultancy projects for the implementation of online training in Latin American higher education institutions. I trained teachers and managers of the UOC for adaptation to the EHEA. I am a teacher counselor in pedagogical design of subjects and programs, activities and strategies of online learning and evaluation of competences, and I have some publications in this field. I am part of the organizing committee of the international congress on university teaching and innovation CIDUI. I like adding value to teaching from didactics and team working to learn more and better.
Marta Merino on Twitter
Marta Merino
e-learning designer in Higher Education; specialist in digital education and teacher training. Member of the eLearn Center Learning Processes team.
Master's Degree in Education and ICT from the Universitat Oberta de Catalunya. Degree in History from the Autonomous University of Barcelona. I have worked on virtual training projects for companies, public bodies and associations with different profiles: pedagogical coordination, training advice and development of learning resources. Currently, counseling teachers on pedagogical design of subjects and programs, activities and strategies for online learning and assessment of competences.

3 thoughts on “L’eLearn Center present a les jornades de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U)”

  1. Pingback: بت فوروارد سایت - betforward

  2. Pingback: 메이저토토사이트

  3. Pingback: Tecno phones and prices in Nigeria

Leave a Reply