About the eLC

cover page facebook_R&I

Discover the eLearn Center

 

The eLC is the team of experts that the UOC has to facilitate applied research in e-learning, promote innovation in this field and transmit the value of e-learning as a fundamental element of the University’s identity, both inside and outside the institution.

 

imatge1-en

 

 

Editorial policy

 

The eLC blog is a communication tool within the areas of e-Learning, education technology, pedagogical innovation, Learning Analytics and other related activities. Its mission is to show the eLC as a trendsetter in e-learning and to give visibility to its actions: the evolution of the educational model as the backbone of teaching at the UOC, the translational research developed within the framework of the university as a laboratory and the online learning as a value and work tool. The blog is directed to all those who are interested in distance learning and its natural audience are the members of the university community and the experts in learning and new pedagogies, among others.

 

Visit the eLC website

 


Descobreix l’ eLearn Center

 

L’eLC és l’equip d’experts del qual es dota la UOC per facilitar la recerca aplicada centrada en aprenentatge en línia,fomentar la innovació en aquest àmbit i transmetre a dins i a fora de la institució el valor de l’aprenentatge virtual com a element constitutiu de la identitat de la Universitat.

Línia editorial

 

El bloc de l’eLC és una eina de comunicació dins dels àmbits de coneixement de l’e-Learning, la tecnologia educativa, la innovació pedagògica, l’anàlisi de dades per a l’aprenentatge i altres activitats relacionades. La seva missió és mostrar l’ eLC com a creador de tendències en l’aprenentatge en línia i donar visibilitat a les seves accions: l’evolució del model educatiu com a eix vertebrador de l’ensenyament a la UOC, la recerca translacional que es desenvolupa en el marc de la universitat com a laboratori i l’e-Learning com a valor i eina de treball. El bloc està dirigit a totes aquelles persones interessades en l’aprenentatge a distància i el seu públic natural està format pels membres de la comunitat universitària i els experts en ensenyament i noves pedagogies, entre d’altres.

Visita el web de l’ eLC 

 


Descubre el eLearn Center

 

El eLC es el equipo de expertos del que se dota la UOC para facilitar la investigación aplicada en aprendizaje en línea, fomentar la innovación en este ámbito y transmitir dentro y fuera de la institución el valor del aprendizaje virtual como elemento constitutivo de la identidad de esta universidad.

Línea editorial

 

El blog del eLC es una herramienta de comunicación dentro de los ámbitos de conocimiento del e-learning, la tecnología educativa, la innovación pedagógica, el análisis de datos para el aprendizaje y otras actividades relacionadas. Su misión es mostrar al eLC como creador de tendencias en el aprendizaje en línea y dar visibilidad a sus acciones: la evolución del modelo educativo como eje vertebrador de la enseñanza en la UOC, la investigación translacional que se desarrolla en el marco de la universidad como laboratorio y el e-learning como valor y herramienta de trabajo. El blog está dirigido a todas aquellas personas interesadas en el aprendizaje a distancia y su público natural está formado por los miembros de la comunidad universitaria y los expertos en enseñanza y nuevas pedagogías, entre otros.

 

Visita la página web del eLC 

16 thoughts on “About the eLC”

 1. Pingback: netflix sex education season 3

 2. Pingback: cvv fullz

 3. Pingback: Research

 4. Pingback: tag heuer replica

 5. Pingback: best dumps + pin website

 6. Pingback: mortgage rates

 7. Pingback: cvv shop list

 8. Pingback: microsoft exchange mail

 9. Pingback: kurumsal sanallaştırma hizmeti

 10. Pingback: exchange online fiyat

 11. Pingback: world market link

 12. Pingback: hydroxychloroquine 200mg dose

 13. Pingback: plaquenil 3 mg-white round tablets

 14. Pingback: idaho bans hydroxychloroquine

 15. Pingback: Hp Sunucu Teknik Servis

 16. Pingback: white house market link

Leave a Reply