Publicació al repositori 02 de l’Informe de l’Observatori Tecnològic dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. 2018

Des de l’Observatori Tecnològic dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació en col·laboració amb l’eLearn Center, es realitza una tasca d’observació de novetats a nivell tecnològic i educatiu i la posterior redacció d’un informe. L’informe examina les previsions externes efectuades per consultores, les notícies i papers de diferents mitjans i altres fonts per tal d’analitzar-ne el contingut i extreure’n conclusions i recomanacions.

El document conté capítols corresponents a les actes de les reunions efectuades pels membres de l’observatori reestructurades per temes: les previsions externes amb el recull de les tendències tecnològiques publicades a principis de 2018 per part d’organismes i agències diverses, les tecnologies destacades de 2018, amb un recull d’articles i comentaris que han aparegut al llarg de les reunions i que donen una idea del que ha estat el 2018 pel que fa a notícies tecnològiques i les conclusions.

EIMT i eLearn Center (2019). Informe de l’Observatori Tecnològic dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. 2018.

Disponible a: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/100046

blog_elc on Twitter
blog_elc
The eLC is the team of experts that the UOC has to facilitate applied research in e-learning, promote innovation in this field and transmit the value of e-learning as a fundamental element of the University's identity, both inside and outside the institution.

3 thoughts on “Publicació al repositori 02 de l’Informe de l’Observatori Tecnològic dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. 2018”

  1. Pingback: Kingman windshield replacement

  2. Pingback: relx infinity

  3. Pingback: Juuls pods

Leave a Reply