Publicació al Repositori Institucional O2 de l’informe “Previsions i realitats de la Intel·ligència Artificial. Evolució 2015-2017”

S’ha publicat al Repositori Institucional O2 l’informe “Previsions i realitats de la Intel·ligència Artificial. Evolució 2015-2017” realitzat conjuntament per membres de l’Observatori Tecnològic dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Tecnologia i l’equip de Recerca i Anàlisi de Tendències de l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya.

L’ànim ha estat fer un recull de les previsions en contrast amb les realitats en matèria d’Intel·ligència Artificial que s’han anat manifestant des de l’any 2015 fins el 2017 per tal de veure d’una banda quina ha estat la seva evolució i com ha impactat en les nostres vides; i de l’altra, fins a quin punt s’han fet realitat, o no, els pronòstics que se n’havien fet.

Per fer aquest informe, s’ha recollit la informació de dues fonts principals: les previsions de tendències de mitjans especialitzats i les notícies i informes de fonts més o menys divulgatives de l’àmbit.

El document s’estructura per anys, mostrant-se  les previsions i realitats, pel que fa a l’aplicació de la IA en diferents àmbits. Al final del document s’inclou la següent infografia de resum i un apartat de conclusions, fent un recorregut de la trajectòria de la IA en aquest període de tres anys.

EIMT i eLearn Center (2018). Previsions i realitats de la Intel·ligència Artificial. Evolució 2015-2017. Barcelona, UOC. Enllaç handle http://hdl.handle.net/10609/81185.


Picture by geralt via Pixabay

blog_elc on Twitter
blog_elc
The eLC is the team of experts that the UOC has to facilitate applied research in e-learning, promote innovation in this field and transmit the value of e-learning as a fundamental element of the University's identity, both inside and outside the institution.

2 thoughts on “Publicació al Repositori Institucional O2 de l’informe “Previsions i realitats de la Intel·ligència Artificial. Evolució 2015-2017””

  1. Pingback: sellswatches

  2. Pingback: used cars winnipeg

Leave a Reply