Publicació al Repositori Institucional O2 de l’informe “Previsions i realitats de la Realitat Virtual. Evolució 2015-2017”

S’ha publicat al Repositori Institucional O2 l’informe “Previsions i realitats de la Realitat Virtual. Evolució 2015-2017” realitzat conjuntament per membres de l’Observatori Tecnològic dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Tecnologia i l’equip de Recerca i Anàlisi de Tendències de l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya.

L’ànim ha estat fer un recull de les previsions en contrast amb les realitats en matèria de Realitat Virtual que s’han anat manifestant des de l’any 2015 fins el 2017, tal com es va fer dins l’àmbit de la Intel·ligència Artificial amb l’informe “Previsions i Realitats de la Intel·ligència Artificial. Evolució 2015-2017“. L’objectiu és  veure d’una banda quina ha estat l’evolució de la RV i com ha impactat en les nostres vides i de l’altra, fins a quin punt s’han fet realitat, o no, els pronòstics que se n’havien fet.

Per fer aquest informe, s’ha recollit la informació de dues fonts principals: les previsions de tendències de mitjans especialitzats i les notícies i informes de fonts més o menys divulgatives de l’àmbit.

El document s’estructura per anys, mostrant-se  les previsions i realitats, pel que fa a l’aplicació de la RV en diferents àmbits. Al final del document s’inclou la següent infografia de resum i un apartat de conclusions, fent un recorregut de la trajectòria de la RV en aquest període de tres anys.

EIMT i eLearn Center (2018). Previsions i realitats de la Realitat Virtual. Evolució 2015-2017. Barcelona, UOC. Enllaç handle http://hdl.handle.net/10609/86065. 


Photo by Samuel Zeller on Unsplash

Desirée Gómez on Twitter
Desirée Gómez
Content curator and analyst. @eLC_UOC's Twitter Community Manager and eLC's Blog Content Specialist at the Trend Spotting and Analysis team of the eLearn Center at Universitat Oberta de Catalunya. Educational, innovation & technology trend detection and analysis, content curation, communication and observing tasks. University and Master Graduate on History of Art by the Universitat de Barcelona, specialized in International Relations and educational and technological observation.

3 thoughts on “Publicació al Repositori Institucional O2 de l’informe “Previsions i realitats de la Realitat Virtual. Evolució 2015-2017””

  1. Pingback: sexual abstinence meaning in hindi

  2. Pingback: Köp Oxynorm i sverige

  3. Pingback: ahmia search engine

Leave a Reply