Reflexionem sobre les darreres tendències en tecnologia educativa

L’eLearn Center participa a Dxtera i està present a l’Educause 2018 a Denver

Per Núria Domènech i Francesc Santanach

Introducció

Aquest passat mes d’Octubre, membres del l’eLearn Center vàrem viatjar als Estats Units, a la conferència EDUCAUSE 2018 a Denver, Colorado, que és la conferència més gran sobre tecnologia educativa per a universitats i institucions d’educació superior.

Com a part de les pre-confèrencies, Dxtera institute, va organitzar dos dels seus meetings anuals, l’Advisory Board i el Technology Council i una sessió oberta per a la recollida d’idees i nous projecte anomenada Next Generation By Design symposium series. Aquesta darrera sessió és itinerant i es va repetint a diferents indrets del món, essent la més important la que es celebra a Barcelona organitzada per la UOC. Francesc Santanach, en representació del eLearn Center i la UOC, va participar a les tres sessions.

La UOC és membre de la iniciativa Dxtera des de fa poc més d’un any, es tracta d’un consorci d’universitats i institucions educatives que promou projectes d’innovació educativa, enfocats a promoure el canvi i l’adopció d’una nova generació de tecnologies que permetin un ús més integrat i efectiu de les dades amb l’objectiu de millorar el rendiment i les possibilitats educatives dels estudiants.

Per Francesc Santanach

Crònica

Anar a un congrés a Estats Units és una experiència a l’engròs. No es tracta d’un tòpic quan algú diu que allà tot es serveix en grans proporcions. Els congressos també. Centenars de metres de moqueta i agendes plenes de decisions per prendre, amb una oferta constant de 12 sessions simultànies aproximadament. Mirar l’agenda, decidir, repetir.

Només llegint els títols de les sessions ja es podia intuir que moltes xerrades compartien focus: parlar de les àrees de treball que són tendència global i que conformen els nuclis d’interès de la tecnologia educativa.

Per exemple, a l’Educause d’enguany s’ha reflexionat sobre l’impacte del rol de les TI en l’èxit de l’estudiant, un impacte que tradicionalment presenta ineficiències per temes de complexitat -integració en múltiples plataformes-, redundància o solapament d’eines dins un mateix campus i costos. Això lliga amb la manca d’integració i escalabilitat. A l’Educause s’ha tractat d’explicar amb casos d’èxit com una institució pot assegurar que les noves iniciatives es connectin correctament a la infraestructura ja existent i es puguin desplegar a tot un campus.

Un altre tema que ja és un clàssic és el tractament de les dades, la quantitat i qualitat de dades generades amb la interacció de l’estudiant. En aquest àmbit s’ha explicat com tenir sistemes integrats pot ajudar a les institucions a obtenir dades ben estructurades tant per la presa de decisions a tot nivell com per poder oferir una experiència personalitzada als estudiants.

I parlant dels estudiants, durant el congrés he sentit a parlar en bastantes sessions de la naturalesa de la nova generació d’aquests, la generació Z, una massa social que ja no recorda un món sense internet perquè internet sempre ha estat allà. Una generació que representa el futur de la força laboral i que són els consumidors dels nostres “productes docents”, uns joves amb un perfil emprenedor, permanentment connectats i amb recursos de tot tipus sempre a mà.

Per acabar, esmentar l’omnipresència de la intel·ligència artificial i la realitat virtual com a tecnologies indispensables en el present i futur de l’educació. La IA amb un enfoc més proper a la figura de tutoria i acompanyament de l’estudiant, encara que també vam veure aplicacions docents en l’avaluació. La RV, en canvi, es considera un instrument per fer arribar l’estudiant allà on no pot arribar per ell mateix bé perquè l’experiència d’aprenentatge és massa cara, perillosa, estranya o remota.

Tres dies i tretze conferències després puc concloure que vaig encertar l’elecció en moltes ocasions i potser en d’altres menys, però la valoració global del congrés és molt positiva. També cal sumar que l’Educause és molt més que un auditori on anar a escoltar, és una oportunitat per a conèixer professionals, compartir experiències, trobar noves sinèrgies i, en definitiva, sortir del nostre dia a dia.

Per Núria Domènech

Núria Domènech
Communication expert, she took the leap to the digital world in 2008 when she joined a new web business to run the Communication and Contents department. There she had her first contact with project management, managing new online developments with multidisciplinary teams. From this experience on, she has worked for several e-commerce platforms and, since 2015, she has been dedicated to the direction of formative projects in Oberta Publishing - eLearn Center (Universitat Oberta de Catalunya), specializing in digital products.
Francesc Santanach
Francesc Santanach holds a degree in Software Engineering by the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). He works as an eLearning Specialist & Software Engineer at the eLearn Center in the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). He directs national and international projects in the field of educational content, tools and standards for electronic learning, such as SCORM and IMS QTI platforms, videoconferencing, audio and video blocks, 3 Entorns D and integration and interoperability services based on IMS LTI and OKI OSIDs. He has also been a researcher in the field of e-learning, the author of didactic materials and tutor in the UOC.