Revolució del món i de l’educació

Briefing paper: els xatbots en educació