Briefing paper: els xatbots en educació

Jornada d’Innovació TIC en el sector de la formació