Volem ser referents internacionals de recerca en e-Learning al món

El Director de l’eLearn Center, Lluís Pastor, explica en aquesta entrevista quins són els canvis que l’eLC vol introduir al món de l’aprenentatge en línia i com aquest s’ha d’adequar a les necessitats del món actual, altament tecnologitzat, i a les persones.


Sobre l’eLC

L’ eLC és l’equip d’experts del qual es dota la UOC per facilitar la recerca aplicada centrada en aprenentatge en línia,fomentar la innovació en aquest àmbit i transmetre a dins i a fora de la institució el valor de l’aprenentatge virtual com a element constitutiu de la identitat de la Universitat.

L’ eLC té quatre guies clau:

  1. Immersió en l’aprenentatge 7×24 h
  2. Acompanyament a l’estudiant  0-24 h
  3. 100% de rendiment de l’estudiant
  4. Ø abandonament

Guies clau de l'eLearn Center

Missió
Liderar el canvi del model educatiu. Ser un motor de la recerca en e-learning al món.

Visió
Situar la UOC com a referència mundial en l’aprenentatge en línia.

blog_elc on Twitter
blog_elc
The eLC is the team of experts that the UOC has to facilitate applied research in e-learning, promote innovation in this field and transmit the value of e-learning as a fundamental element of the University's identity, both inside and outside the institution.

4 thoughts on “Volem ser referents internacionals de recerca en e-Learning al món”

  1. Pingback: binance official

  2. Pingback: juicy crab

  3. Pingback: https://richardmillefakewatches.com

  4. Pingback: https://www.sellswatches.com/

Leave a Reply